Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Sắc màu thời trang - ( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )LIKE PAGE để luôn cập nhật hàng mới http://www.facebook.com/SweetAngelsShop

A26: HẾT HÀNG
VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A18: 2 DÂY NƠ TO CHẤT VÀI DÀY _200K
2 MÀU: XANH ĐEN , BE (HẾT XANH ĐEN)
VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A29: ÁO REN TẦNG, NƠ CỘT DÂY - 165K
2 MÀU: KEM, ĐEN (HẾT ĐEN)

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )A24: ÁO THUN FORM RỘNG SỌC MÀU - 125K
Q02: QUẦN SORT JEAN 4 NÚT _170K
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )A27: HẾT HÀNG

VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
J02: JUMPSUIT ĐEN: 300K
VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A40: HẾT HÀNG
VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )A14: ÁO REN NƠ XÁM _165K
 VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
A41: HẾT HÀNG
V03: HẾT HÀNG

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
A45: ÁO SƠ MI SỌC CA RÔ XANH LÁ - 155K
3 MÀU: XANH LÁ, ĐỎ, HỒNG (HẾT XANH LÁ, HỒNG)

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A38: HẾT HÀNG
2 MÀU: TRẮNG, ĐEN (HẾT ĐEN, TRẮNG)

VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A22: ÁO VOAN 2 DÂY ĐỎ - 150K
2 MÀU: ĐỎ, BE (HẾT BE)
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
A36: ÁO VOAN NƠ TO BE - 155K
2 MÀU: BE, HỒNG DẠ QUANG

VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A35: ÁO VOAN NƠ TO HỒNG DẠ QUANG - 155K
2 MÀU: BE, HỒNG DẠ QUANG


VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A32: ÁO VOAN CỔ LẠ MÀU CÀ RỐT - 150K
 VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
D08: HẾT HÀNG
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )D05: HẾT HÀNG
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
D06: ĐẦM PHÍA TRÊN REN, PHÍA DƯỚI VOAN - 230K
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


D07: ĐẦM REN THUN BE - 190K
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A38: ÁO SÁT NÁCH CỜ MỸ - 175K
Q04: HẾT HÀNG
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A42: ÁO TAY BẸT CHẤM BI - 195K

VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


 Q04: HẾT HÀNG

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A34: ÁO VOAN NƠ DÂY - 15OK
Q02: QUẦN SORT JEAN 1 NÚT _160K
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
A28: ÁO LỬNG CỘT DÂY - 195K
Q02: QUẦN SORT JEAN 4 NÚT _170K
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )
A43: ÁO DÂY CÚP NGỰC - 175K
VO4: CHÂN VÁY XÒE -155K
3 MÀU: HỒNG, ĐEN , ĐỎ

( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )


A37: HẾT HÀNG
Q04: HẾT HÀNG
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A50: ÁO REN TẦNG DÂY KEM - 175K
2 MÀU: KEM, XANH ĐEN
( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A31: ÁO NƠ DÂY TRẮNG - 150K
2 MÀU: TRẮNG, BE (hết trắng)

V01: VÁY XẾP LY: 140K( Áo nữ - Áo voan nữ - Áo thun nữ - Đầm nữ - Thời Trang Nữ - Thời Trang Trẻ )

A16: HẾT HÀNG
Q04: HẾT HÀNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét